Tin tức

TỔNG KẾT THI ĐUA CÁC HIỆP HỘI, HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết.

Chiều 14/12/2023, khối thi đua các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh đã tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của khối. 7 đơn vị trong khối thi đua tham dự.

Năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của khối đã có bước tiến mới, chất lượng, chiều sâu và thực chất. Nổi bật là: Thông tin về chính sách kịp thời, đóng góp ý kiến trong đối thoại chính sách cụ thể, sâu sắc, và sâu rộng. Các doanh nghiệp tích cực tham gia xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động tuyên truyền về PCI, DDCI có những bước tiến mới, chất lượng, góp phần nâng bậc đánh giá và các tiêu chí, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh…

Năm 2024, Khối thi đua xác định thực hiện tốt mới chỉ tiêu, kế hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua./.

MBEC