Sáng ngày 26/1/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023 và chương trì...

Continue reading