Tin tức

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện được xếp hạng chất lượng điều hành tốt năm 2022, ngày 12/6/2023. Ảnh: Tư liệu

Ngày 27-5, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Báo Thái Nguyên đăng tải toàn văn Quyết định và kết quả chi tiết.

DDCI (viết tắt của Department and District Competitiveness Index) là Bộ chỉ số đánh giá chất lượng năng lực điều hành các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh. Bộ chỉ số này được xây dựng trên cơ sở ý kiến đánh giá, phản hồi của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.