KẾ HOẠCH ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ SỰ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG, CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính, xác định Chỉ số hiệu quả quản t...

Continue reading