TIN TỨC

TIN TỨC DDCI THÁI NGUYÊN

DỮ LIỆU CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH THÁI NGUYÊN

Từ năm 2022, tỉnh Thái Nguyên triển khai, công bố kết quả khảo sát chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương – DDCI Thái Nguyên. Qua 2 năm triển khai, DDCI là công cụ hiệu quả lắng nghe ý kiến, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, là thước đo hiệu quả hoạt động của các sở ban ngành và hệ thống chính quyền các huyện, thành phố.

DDCI Thái Nguyên góp phần cải thiện, thúc đẩy những giá trị về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh – chỉ số PCI Thái Nguyên.

DDCI – CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

ddci.thainguyen.vn