Sáng ngày 26/1/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023 và chương trì...

Continue reading

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu năm 2023, đạt 6.800 tỷ đồng, về đích trước thời hạn là 16 n...

Continue reading