Tin tức

TNG: DOANH THU TIÊU THỤ THÁNG 10/2023 ĐẠT 570 TỶ ĐỒNG

Doanh thu tiêu thụ tháng 10/2023 đạt 570 tỷ đồng bằng 100% so với cùng kỳ tháng 10/2022.

Lũy kế doanh thu 10 tháng năm 2023 đạt 6.007 tỷ đồng tăng 178 tỷ đồng tương ứng tăng 3% so với cùng kỳ.