Tin tức

[GIỚI THIỆU] DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THẮNG

Dự án Khu đô thị Đại Thắng được xây dựng tại phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có diện tích 110.075m2

DỰ ÁN ĐẠI THẮNG

Khu đô thị Đại Thắng sau khi hình thành sẽ trở thành một khu ở mới hiện đại đồng bộ với đầy đủ dịch vụ tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để xây dựng thành phố Phổ Yên trở thành đô thị loại II vào trước năm 2025, đồng thời thúc đẩy KT-XH trên địa bàn thành phố Phổ Yên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển./.

MBEC