Tin tức

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI NGUYÊN LẦN CUỐI (1/1/2024)

Ngày 1/1/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc với Thái Nguyên lần thứ 7, cũng là lần cuối cùng, Bác dậy: “Tỉnh ta có truyền thống cách mạng vẻ vang, có tài nguyên phong phú, có nông nghiệp hợp tác hóa, có thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng… Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở lên một trong những tỉnh, giầu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta”…

Bác Hồ thăm Xưởng Cơ khí – nay là Công ty CP Cơ khí Gang thép Thái Nguyên ngày 01-01-1964 (Ảnh nguồn Internet)

Trong cuộc họp mới đây của lãnh đạo tỉnh, ngoài việc các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 14 nội dung về phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025; tạm giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2024 và tạm giao số lượng hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh Thái Nguyên… Hội nghị cũng có yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; rà soát, tham mưu, thực hiện sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (01/01/1964 – 01/01/2024)…

MBEC