Tin tức

VINH DANH DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2020-2022

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020-2022.

Tại hội nghị, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG là 1 trong 138 doanh nghiệp được biểu dương về những đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách nước nhà trong giai đoạn 2020-2022. 138 doanh nghiệp, người nộp thuế được biểu dương là những đơn vị, cá nhân có ý thức chấp hành pháp luật thuế tốt trong giai đoạn 2020 – 2022, thể hiện qua việc khai, nộp thuế, có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, triển khai tốt các chương trình chuyển đổi số.

MBEC