Tin tức

THÁI NGUYÊN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG PHÁT TRIỂN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, tạo thêm việc làm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những năm gần đây, Thái Nguyên luôn được coi là điểm sáng trong thu hút đầu tư. Có được kết qủa này là nhờ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó chuyển đổi số, cải cách hành chính là một trong những điểm then chốt góp phần thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến đầu tư tại Thái Nguyên.

Hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 tại Thái Nguyên, đây là con số khá ấn tượng trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, trong năm 2023, Thái Nguyên đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.071 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 8.921 tỷ đồng; cấp điều chỉnh thay đổi cho 1.962 doanh nghiệp và cấp phép thành lập 452 đơn vị trực thuộc; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm là 440 đơn vị.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã rút ngắn thời gian đăng ký DN từ 3 ngày xuống còn 2 ngày; số lượng hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 92%; thời gian thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án giảm từ 35 ngày xuống còn 25 ngày; rút ngắn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. Những đổi mới căn bản này đã tạo thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp hoạt động tại Thái Nguyên

Môi trường đầu tư tốt là tổng hòa của nhiều yếu tố, ngoài nguyên nhân khách quan như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên… thì năng lực điều hành, chất lượng phục vụ của chính quyền luôn là yếu tố rất quan trọng. Thái Nguyên đang nỗ lực làm tốt điều này, thể hiện ở những giải pháp và kết quả cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong năm qua.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước, quốc tế gặp không ít khó khăn, thách thức thì ngay từ những ngày đầu năm 2024, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới không hề nhỏ đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư kinh doanh tại Thái Nguyên, qua đó, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế- xã hội của địa phương.

B.T