Tin tức

KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP SỐ 2: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Hàng trăm tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước; tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động với mức thu nhập bình quân từ 8 – 13 triệu đồng/người/tháng; đặc biệt hàng tỷ đồng đóng góp xây dựng nông thôn mới và công tác an sinh xã hội tại địa phương… Đây là những thông tin nổi bật được lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản An Khánh – Đơn vị trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp số 2 năm 2023 báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 diễn ra chiều 8/12/2023.

Ông Ngô Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản An Khánh – Đơn vị trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp số 2 năm 2023 báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị được tổ chức tại Công ty CP Khoáng sản An Khánh (TP. Thái Nguyên) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và TP. Thái Nguyên, phòng chuyên môn TP. Thái Nguyên và các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Doanh nghiệp số 2.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Ngô Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản An Khánh thông tin: Khối thi đua Doanh nghiệp số 2 (Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Thái Nguyên) có 29 đơn vị thành viên, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản, ngân hàng, dịch vụ thương mại… Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua luôn đoàn kết, thống nhất, đồng lòng phát huy trí tuệ tập thể, dốc sức, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh các đơn vị đặt ra. Các phong trào thi đua yêu nước được các đơn vị chú trọng, quan tâm chỉ đạo triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm đúng mức nhằm kịp thời khen thưởng, động viên tinh thần tập thể và cá nhân người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng và tổ chức đoàn thể tại các đơn vị không ngừng được củng cố; ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu ngày càng được nâng cao; cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới và công tác an sinh xã hội tại địa phương…

Các đại biểu dự Hội nghị

Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp số 2 đã thảo luận, thống nhất với quyết tâm đoàn kết, liên kết cùng nhau phát huy kết quả đã đạt được để tập trung vào những nội dung trọng tâm đặt ra trong năm 2024.

– Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tạo môi trường thi đua, cạnh tranh lành mạnh, hợp tác cùng tiến bộ giữa các tập thể và cá nhân.

– Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng, Quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị nhằm cụ thể hóa hơn nữa Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

– Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua, trong đó phát huy và nâng cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là chú trọng vào nội dung, ý nghĩa, mục đích của từng phong trào thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công nhân viên trong toàn Khối; thông qua thi đua để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

– Tăng cường hợp tác liên danh, liên kết giữa các đơn vị trong Khối để góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

– Tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số; khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng.

– Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bằng tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia đóng góp với khả năng cao nhất để chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị tổng kết, các đơn vị đã bình bầu Công ty Hóa chất công nghiệp mỏ Việt Bắc Thái Nguyên là đơn vị Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp số 2 năm 2024; đồng thời bình bầu, suy tôn 6 đơn vị là Tập thể Lao động xuất sắc, 1 đơn vị dẫn đầu Khối thi đua, 1 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2023.

Theo Trần Nhung/thainguyen.gov.vn