Tin tức

HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HỌP PHIÊN 11

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Quang chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.
Chiều ngày 27/11/2023 Hội đồng Đại học Thái Nguyên đã họp phiên thứ 11, cũng là phiên cuối năm 2023 để bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Là đại học vùng, lớn về quy mô đào tạo, sinh viên và hoạt động khoa học, Đại học Thái Nguyên phát triển không ngừng. Cả 7 trường đại học thành viên đều có bước đi thích hợp, hướng vào đào tạo đại học, sau đại học chất lượng, cung cấp nguồn nhân lực tốt cho các địa phương, trước hết là 14 tỉnh trong vùng. Việc phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong tham mưu đào tạo, trong gắn kết đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp có kết quả bước đầu. Hướng vào năm 2024, Hội đồng thảo luận và cho ý kiến thống nhất về Chiến lược phát triển Đại học Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu cốt lõi và kiến tạo giá trị mới.
MBEC