Tin tức

ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG – ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Những tác động từ tình hình kinh tế thế giới là những thách thức đặt ra đối với các địa phương trong việc hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Để có giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả  quá trình phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị dồn sức cho hàng loạt công việc liên quan, nhằm đáp ứng tiến độ giải ngân.

Đối với nguồn vốn ODA, như Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên, các giải pháp để đảm bảo tiến độ giải ngân theo cam kết với Ngân hàng Thế giới luôn được tập trung thực hiện. Việc thanh toán vốn được đẩy mạnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công. Đây là loạt dự án sẽ bàn giao trong dịp kỷ niệm 61 năm thành lập thành phố TN,  góp phần tô đẹp thêm diện mạo mới của thành phố tháng 10.

Năm 2023, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao làm chủ đầu tư 13 dự án, với tổng nguồn vốn hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án lớn được chuyển tiếp đang thi công. Tính đến cuối tháng 6/2023, đơn vị này đã giải ngân được gần 460 tỷ đồng, đạt khoảng 37% tổng số vốn. Rào cản trong công tác giải ngân vốn các công trình hiện nay là do công tác bồi thường GPMB chậm, nguồn cung vật liệu đất đắp thiếu hụt, thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bởi vậy, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, nhiều giải pháp đang được đơn vị tập trung thực hiện.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Thái Nguyên là hơn 7.863 tỷ đồng; kế hoạch vốn do địa phương giao là hơn 8.630 tỷ đồng. Việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh tiếp tục xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện liên tục

Coi việc giải ngân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các cấp, các ngành, phải điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, làm việc nào dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực – Đó cũng chính là giải pháp để các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cụ thể hóa một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của địa phương./.

B.T